Distribucija

Distribucija i dostava reklamnog materijala je okosnica i temelj svake marketinške kampanje. MHS to razumije bolje od ikog, budući da smo ekperti u toj oblasti.
Velike kompanije već dvije decenije biraju nas za uslugu distribucije njihovog reklamnog materijala jer kod nas dobijaju kompletnu uslugu.
Od jednostavne usluge dostave letaka na vrata kupca, do jedinstvenih rješenja analize tržišta i ciljanih marketing kampanja.

Mi omogućavamo našim klijentima da dopru direktno do svojih kupaca u njihovim domovima.

Oglašavanje u današnje vrijeme izgleda kao skupa investicija kada se uzmu u obzir svi kanali koje kompanije koriste u svojoj promidžbi. Od TV reklama, preko radija, bilborda, oglašavanja na internetu, i čini se nemogućim odabrati pravi način oglašavanja. Međutim, dostava letaka je daleko povoljnija opcija od svih, i sa većim efektima budući da vaš oglas na taj način dolazi kupcu na vrata. To je sredstvo komunikacije sa potencijalnim kupcima koje najviše plijeni pažnju obzirom da na taj način ulazite u njihove domove.

Direktno na adresu svakog domaćinstva u BiH.

Distribucija letaka vam donosi mnoge prednosti. To je jednostavan, povoljan a učinkovit način da oglasite svoje poslovanje, da stavite naglasak na određeni proizvod ili uslugu, ili da promovišete svoje vrijednosti, na lokalnom nivou ili na teritoriji cijele države.
Klasičan način dostave letaka putem MHS-a, vam omogućava da po niskim cijenama doprete do 1.000.000 domaćinstava u BiH.
Koristeći naše usluge, iskoristićete našu sofisticiranu bazu za targetiranje potencijalnih kupaca, koja će usmjeriti vašu marketinšku kampanju ka onim kupcima koje želite privući.

Sigurnost i pouzdanost

Svaki od naših kurira na terenu je praćen od strane internih supervizora ali i prilikom zajedničkih kontrola na terenu, da bi se osigurao trajni kvalitet podjele. Osim obilaska na terenu, oko 70% naših kurira pratimo putem GPS sistema i u svakom momentu znamo gdje se nalaze i kojom dinamikom se odvija proces distribucije.
Klijente u toku distribucije redovno izvještavamo o toku same podjele sa detaljnim planovima, tako da svakodnevno imaju uvid u sam proces.

Neka naši kuriri prenesu vašu poruku!

MHS-u je od strane Agencije za poštanski promet dodijeljena licenca za distribuciju neadresiranih pošiljki, što znači da smo priznati od strane državnih organa, samo što je za razliku od državnih poštanskih operatera, naša osnovna djelatnost distribucija neadresiranih pošiljki i reklamnog materijala.