MHS D.O.O. dobitnik je Certifikata bonitetne pouzdanosti

Firma MHS d.o.o. je u sklopu LRC-ovog projekta „Bonitetne certifikacije preduzeća u BiH“, a u skladu sa ostvarenim poslovnim rezultatima izdvojena kao natprosječna, te se svrstala u sami vrh bonitetno pouzdanih partnera. Ovim certifikatom potvrđuje se da je finansijsko stanje i opće poslovanje MHS d.o.o. Sarajevo na visokom nivou, te da se nalazi u samom vrhu najpouzdanijih kompanija u BiH.