MHS potpisao ugovor sa Jysk d.o.o.

Jysk d.o.o., angažirajući MHS kao licenciranu kompaniju za pružanje ove vrste usluga od strane Regulatorne agencije za saobraćaj/promet BiH, svrstava se u red kompanija koje angažuju specijalizirane kompanije kao svoje saradnike u svim vidovima poslovanja.

Saradnja se nastavlja na obostrano zadovoljstvo a kompanija Jysk i ovim primjerom potvrđuje svoju politiku da sa svojim pouzdanim parnerima saradnju obnavljaju iz godine u godinu. Snažna infrastruktura i razvijena distribucijska mreža MHS-a garantuje kvalitet usluge i najkraći mogući rok za distribuciju u uslovima i na način koji zadovoljava najmodernije evropske i svjetske zahtjeve i standarde. Standarde kakve Jysk i zahtijeva od svojih partnera, a koje je u BiH pronašao samo u MHS-u.